Průvodce studiem US-MBA
Nastartujte svůj profesní růst s prestižním programem US - MBA v Brně
1,5 roku = 3 semestry

Průběh studia MBA

Studium je kombinované, využívající prvků prezenční i distanční výuky zaměřené na rozvoj znalostí a tréninku specifických dovedností v každém modulu studia. Studium aplikuje flexibilní přístup, využívající v prezenční výuce prvků týmové práce, interaktivních a participativních technik, umožňujících sdílení manažerských zkušeností mezi účastníky. Distanční forma představuje samostatné studium studijních textů a doporučené literatury s podporou individuálních odborných konzultací s lektory. Základními metodami studia jsou:

 • Semináře (organizované pro každý modul zvlášť) - diskuse, případové studie, týmové práce, práce on-line v databázích univerzity v USA, konzultace, atp.
 • Individuální odborné konzultace s lektory (~10 hodin na každý modul)
 • Samostatné studium
 • Zkouška - zpracování písemné eseje na vybrané téma daného modulu zhruba v rozsahu 2.000-3.000 slov, prezentace individuálních či skupinových projektů, atd.

50 % výuky vedou profesoři z USA a 50 % lektoři hovořící anglicky i česky z ČR. Písemné eseje mohou být předkládány v anglickém jazyce. Studium však může být pro homogenní skupinu účastníků organizováno také plně v anglickém jazyce.

Angličtina je základ

Před vstupem do studia je nutná základní znalost anglického jazyka. Z tohoto důvodu je do studia navíc zařazen kurz Business English. Je organizován před zahájením výuky jednotlivých modulů a realizují ho zahraniční lektoři. Jeho absolvování by mělo být předpokladem pro komunikaci s americkými lektory a studium zahraničních pramenů v angličtině. Kurz je ukončen 2 testy v angličtině, které jsou zároveň vstupní zkouškou do studia. Náklady na kurz Business English nejsou součástí kurzovného a tvoří samostatnou položku.

Průběh výuky

Výuka probíhá 1-2krát za měsíc o víkendech (pátek – od 11 h, sobota – celý den, neděle – do 13 h) formou třídenních soustředění v Brně. Výuka je rozdělena podle obsahu do jednotlivých modulů, kdy každý z nich má svého modul leadera, který je zodpovědný za jeho odbornou stránku, lektorské obsazení a ukončení předepsanou zkouškou s hodnocením každého posluchače. Stanovuje také studijní literaturu, formy konzultací a termíny zkoušek.

Každý posluchač musí úspěšně absolvovat 12 modulů (každý semestr 4 moduly).

Studijní materiály

Učební materiály tvoří základní odborné soubory textů poskytnuté ke každému modulu jednotlivými modul leadery University St. Francis v anglickém jazyce a u lektorů FP VUT v Brně vyvinuté na základě více než dvacetileté zkušenosti z realizace studií MBA v ČR. Jedná se o prezentace, případové studie, zadání assignmentů a další doporučené publikace k danému tématu v českém i anglickém jazyce, atp.

Cíle studia

Studium poskytuje ucelené a komplexní vzdělání v oblasti řízení organizací a je zaměřeno na rozvinutí strategického myšlení a rozvoj manažerských kompetencí ve všech složkách řízení pro efektivní výkon vrcholových manažerských funkcí. Důraz je vedle znalostní báze položen zejména na výstupy ve formě definovaných a praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace.

Smyslem studia z hlediska učebních výstupů je:
 • rozvinout analytické metody a přístupy získávání a vyhodnocování informací pro podporu strategického rozhodování
 • rozvinout znalosti a dovednosti nezbytné pro strategické řízení zdrojů organizace
 • rozvinout schopnost navrhovat a implementovat efektivní systém řízení organizace
 • rozvinout schopnost účastníků řídit rozvoj vlastních manažerských dovedností
 • rozvinout schopnosti efektivní komunikace na všech úrovních řízení
 • demonstrovat a rozvinout intelektuální kompetence pro strategické řízení všech složek moderního menežmentu
 • rozvinout schopnosti racionálně argumentovat a vyvozovat nezávislé závěry postavené na analytickém a kritickém přístupu k informacím, jejich následné prezentaci a obhajobě

Ubytování v průběhu studia

Na základě požadavku posluchačů je možno, v průběhu i všech soustředění, zajistit ubytování na našich kolejích, které jsou umístěny naproti naší fakulty, a to v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Tyto náklady nejsou součástí nákladů za studium.Chcete získat titul MBA?

pokračujte naKontakty

Fotografie - Ing. Klára Jarchovská
Ing. Klára Jarchovská
Koordinátorka US-MBA studia
Tadeáš Hrabal
Asistent

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.

Zadáním e-mailové adresy beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE
Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.edu