Plán soustředění 1. semestru

Podzim 2021

Kurz Business English

Pro zájemce je organizován 50ti hodinový kurz Business English, který je obsahově a terminologicky zaměřen již na ty moduly, na které přijíždějí přednášející z USA. Jedná se o cíleně zaměřený kurz. Bude organizován ve dvou bězích:

Termíny

Kurz je rozdělen na dvě části a to v termínech:

19. – 22. 8. a 26. – 29. 8. 2021 (celkem celkem 50 hod.)

Soustředění 1. semestr 2021 / 2022

Management a chování organizace

(Management and Organizational Behavior - MBAD 651)

Modul podává ucelený obraz nejvýznamnějších částí představujících chování organizace. Předmětem analýzy je podnik z pohledu vědecké metodologie chování. Souhrnně poskytuje studentům následující znalosti: rozvoj meziskupinových vztahů, výzkum motivace, analýzu vedení, organizační změnu atd. Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Manažerské účetnictví

(Managerial Accounting - MBAD 621)

Cílem modulu je pochopení účetnictví jakožto nástroje podpory manažerského rozhodování. Obsahem modulu je úvod do finančního a manažerského účetnictví, základní teorie účetnictví, proces přípravy účetních informací a jejich využití pro manažerské rozhodování. Modul se zabývá koncepty nákladového účetnictví. Analýzy a velikost nákladů jsou studovány v souvislosti s manažerským rozhodováním. Studenti si vyzkouší manažersko účetní postupy a zdokonalí řešení technických požadavků. Budou fungovat efektivněji. Důraz je kladen na témata včetně nákladových metod, ziskových analýz, rozpočtu, základního kapitálu a činnosti závisející na nákladech a managementu.


Manažerské finance

(Managerial Finance - MBAD 616)

Modul uvádí studenty do finančního řízení firmy, včetně základních informací, možných nástrojů a způsobů rozhodování. V úvodní části jsou studenti seznámeni s finančními daty a metodami jejich analýzy. Dále modul poskytuje přehled nástrojů časové hodnoty peněz a jejich aplikace v oceňování kapitálu, závazků, nástrojů analýzy zisku a analýzy návratnosti. V závěrečné části modulu se studenti naučí používat informace a nástroje k ovlivnění nákladů a k rozhodování při rozpočtování.

Mezinárodní obchod

(International Business - MBAD 650)

Modul je navržen tak, aby studenty naučil konkurovat v tomto světě bez hranic. Kurzy zdůrazňují praktické zkušenosti, a tím zvyšují prodejnost posluchačů na trhu s různými kariérními možnostmi v globálních korporacích, bankách, vládách, nevládních organizacích a dalších mezinárodních organizacích. Studenti budou znát postupy při vývozních a dovozních operacích firem, uzavírání smluv a platební podmínky při těchto operacích. Osvojí si terminologii mezinárodního obchodu a postupy při řízení a financování obchodních operací podnikatelských subjektů na mezinárodních trzích a možnosti financování mezinárodního obchodu firem.

Poznámka: Oranžově označené moduly jsou přednášeny profesory z USA.Chcete vědět více o studiu?Kontakty

Fotografie - Ing. Klára Jarchovská
Ing. Klára Jarchovská
Koordinátorka US-MBA studia
Fotografie - Kristýna Buťáková
Kristýna Buťáková
Asistentka

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.

Zadáním e-mailové adresy beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací a zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE
Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.edu