Plán soustředění 1. semestru

Podzim 2022

Kurz Business English

Pro zájemce je organizován 50ti hodinový kurz Business English, který je obsahově a terminologicky zaměřen již na ty moduly, na které přijíždějí přednášející z USA. Jedná se o cíleně zaměřený kurz. Bude organizován ve dvou bězích: 18. – 21. 8. 2022 a 25. – 28. 8. 2022 (celkem 50 hod.)

Soustředění 1. semestr 2022 / 2023

Management a chování organizace

(Management and Organizational Behavior - MBAD 651)

Modul podává ucelený obraz nejvýznamnějších částí představujících chování organizace. Předmětem analýzy je podnik z pohledu vědecké metodologie chování. Souhrnně poskytuje studentům následující znalosti: rozvoj meziskupinových vztahů, výzkum motivace, analýzu vedení, organizační změnu atd. Studenti poznají moderní chápání a aplikování managementu včetně vývojových souvislostí a možnosti vedení pracovníků, organizování času, týmové práce, procesního a projektového řízení a aplikace některých manažerských modelů.

Etické, právní a sociální prostředí firmy

(Ethical, Legal and Social Environment of the Firm - MBAD 646)

V tomto modulu je studium zaměřeno na sociální a etické otázky, které utváří moderní korporace. Součástí je také pochopení základních terminologií etiky a jejich teorií, aplikace etických principů v různých problémových oblastech (např. klamavá reklama, lidská práva, mezinárodní obchod, atd.). Studenti budou znát moderní přístup k podnikání se zaměřením na sociální a etickou sféru. Osvojí si základní dovednosti pro řešení etických dilemat. Budou moci se zúčastnit tvorby a aplikace současných nástrojů pro zlepšení podnikatelské etiky ve firmě či instituci. Budou vedeni k tomu, aby dokázali promluvit před publikem a znali pravidla etikety.

Řízení rizik

(Risk Management - MBAD 647)

Cílem modulu je seznámit posluchače s tradičními a základními metodami řízení rizik firmy s důrazem na prezentaci nových metod snižování rizika, zejména při strategickém rozhodování manažerů firem. Osvojí si klasické principy modelování změnových procesů firmy, na jejichž základě budou schopni aktivně řídit standardní změnové firemní procesy s respektováním rizikových faktorů. Studenti budou též schopni řídit standardní změnové procesy strategií (jak podnikatelských, tak i funkčních) jednotlivých SBU firmy. Výuka bude doplněna o řadu konkrétních příkladů z manažerské praxe českých i zahraničních firem.

Poznámka: Oranžově označené moduly jsou přednášeny profesory z USA.Chcete vědět více o studiu?Kontakty

Fotografie - Ing. Klára Jarchovská
Ing. Klára Jarchovská
Koordinátorka US-MBA studia
Fotografie - Kristýna Buťáková
Kristýna Buťáková
Asistentka

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.

Zadáním e-mailové adresy beru na vědomí, že dochází ke sbírání a zpracování osobních údajů. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů naleznete ZDE
Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.edu