O nás

Studium MBA - Master of Business Administration je na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně realizováno již od roku 1993. Za dobu více než 20 let absolvovalo tato studia více než 867 manažerů. Za celou dosavadní dobu realizace MBA studia roste jeho význam, a to zejména v době, kdy dobře vzdělaný manažer s vysokým informačním a znalostním zázemím získává konkurenční výhodu, kterou může využít nejen v České republice, ale i v rámci celého světa.Náš US - MBA program, jenž pořádáme s University of St. Francis v Chicagu je realizován na základě mezinárodně respektovaných standardů s téměř 45% účastí přednášejících z USA, kteří reprezentují nejen uvedenou americkou univerzitu, ale jsou i zároveň plně aktivními manažery v rámci široké sféry businessu v USA. Při těchto lekcích jsou využívány velmi kvalitní americké učebnice s množstvím případových studií a her. U vybraných modulů je pak také praktická výuka v počítačových učebnách. Studium je akreditováno americkými akreditačními asociacemi (North Central Association of Colleges and Secondary Schools a také Accreditation Council of Business Schools and Programs).

Tým přednášejících z USA je doplněn nejen zkušenými lektory z Fakulty podnikatelské, kteří většinou vyrostli z praxe, sami program MBA absolvovali a mají již několikaleté zkušenosti z výuky v rámci těchto programů, ale i významnými manažery z praxe. Mnohdy individuelní přístup lektorů ke každému posluchači dává garance, že vložená investice do tohoto vzdělání se vrátí nejenom ve zvýšení hodnoty absolventa na českém a světovém pracovním trhu.

Absolventi tohoto prestižního MBA studia získali aktuální vědomosti a dovedností zejména z oblasti managementu, marketingu, podnikových financí, konkurenceschopnosti a řešení krizových situací. Studijní program je koncipován tak, aby vytvářel předpoklady nejen pro výměnu podnikových a firemních zkušeností a jejich konfrontaci, ale i navázání obchodních, kooperačních a osobních vztahů.

Výbornou nabídkou a i doplňkem celého studia je možnost krátkodobých studijních pobytů v Chicagu a Číně, které bývají pro zájemce organizovány společně s posluchači MBA z Univerzity sv. Františka. Tyto pobyty bývají obsahově vždy zaměřeny na jeden z modulů, který probíhá jak na vybrané tamější univerzitě, tak i v oborově vybraných firmách. Jedná se o bezprostřední aplikaci získaných poznatků v prostředí zahraničního podniku.

Dovolte mi Vás ujistit, že Vaše rozhodnutí absolvovat na naší Fakultě podnikatelské VUT v Brně manažerské vzdělávání formou US - MBA studií, nás nejenom těší, ale i zavazuje. Jsme připraveni Vám ve vašem vzdělávání pomoci a věřím, že tato mezinárodně akreditovaná studia, která organizujeme ve spolupráci s Univerzitou sv. Františka budou výrazným milníkem ve Vašem celoživotním procesu manažerského vzdělávání.

Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. Doc. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.
děkan

Fakulta podnikatelská, VUT v BrněChcete vědět více o studiu?Kontakty

Fotografie - Ing. Klára Bartošová
Ing. Klára Bartošová
Koordinátorka US-MBA studia
Fotografie - Mgr. Kateřina Havelková
Mgr. Kateřina Havelková
Asistentka

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.eduNaši partneři