Naši partneři

Hlavní partneři:

Vysoké učení technické v Brně University of St. Francis

Strategická spolupráce při realizaci US - MBA studií Master of Business Administration je v současné době s University of St. Francis in Illinois USA jako následnici Dominican University, a to Brennan School of Business - Chicago. Na naší univerzitě se realizuje jejich kompletní akreditovaný program, který je možno ve stejném obsahu i rozsahu studovat i u nich na University of St. Francis. V loňském roce univerzita slavila 94 let své existence. Při výuce pak spolupracuje se schválenými přednášejícími z řady dalších univerzit a i praxe.Firmy a organizace:

Propojení teorie a praxe je významnou devizou výuky v US - MBA studiu. Zařazení vrcholových manažerů jako lektorů z významných firem a podniků do výuky je podmínkou pro trvalé předávání nejnovějších zkušeností z praxe, a to zejména v současné krizové situaci.


Univerzity

UNIVERSITY OF ST. FRANCIS School of Business, USA

Spolupráce byla zahájena v roce 2014 podepsáním společného memoranda, a to na základě 10-ti letého programu US-MBA studia realizovaného od září 2004 do února 2015 s Dominikánskou univerzitou v Chicagu,. Absolvování společného programu umožňuje získání mezinárodně uznávaného diplomu a hodnosti MBA udělených Univerzitou Sv. Františka v Joliet, Illinois. Před zahájením studia je pro zájemce organizován kurz Business English njako příprava na výuku profesorů z USA.

DOMINICAN UNIVERSITY Brennan School of Business, USA

Spolupráce byla zahájena v roce 2001 podepsáním společného memoranda čímž bylo zahájeno druhé MBA studium na VUT v Brně. VUT v Brně je tím pádem jediné v ČR, které má dvě paralelní MBA studia s různými zahraničními univerzitami.

UNIVERZITA K. ADAMICKIEGO Fakulta financí a práva, Katovice - Polsko

Spolupráce s Univerzitou v Katovicích je již tradiční s jejím širokým rozsahem, a to ve společné organizaci Mezinárodního manažersko marketingového studia, výměny studentů doktorského studia, vzájemné účasti na mezinárodních konferencích, společných publikacích, výměny přednášejících profesorů, atp.

UNIVERZITA M. KOPERNIKA Fakulta ekonomických věd a řízení, Toruň - Polsko

Jedná se o nejdelší spolupráci VUT v Brně se zahraniční univerzitou. V tomto roce to bude již 29 let. Za celou tuto dobu nebyla spolupráce přerušena, a to ani v době historicky pohnutých období, tzn. před naší revolucí, v době vojenského stavu v Polsku v letech 1982 - 84, atp. Spolupráce spočívala v plném rozsahu vědeckých, studijních i sociálních oblastí. Spolupráce je i v US - MBA studiu, a to zejména při organizaci kurzu Business English jako přípravy na výuku profesoru z USA.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Patří mezi nejvýznamnější spolupracující univerzity z ČR. Kromě lektorského sboru, který působí v US - MBA studiu je spolupráce orientována i na vědecko-výzkumnou činnost, organizaci společných vědeckých a doktorským konferencí, atp.

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Je to již naše tradiční spolupracující vysoká škola v nejrůznějších oblastech. Od samého zahájení našeho US - MBA studia se jejich pedagogové v plné míře podílejí na vlastní výuce, a to v těsné spolupráci s našimi vedoucími modulů. Jejich pedagogické výkony jsou posluchači vždy hodnoceni velmi pozitivně.

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

Spolupráce VUT v Brně s touto univerzitou je opět v plné šíři podobně jako s Masarykovou univerzitou. Vybraní pracovníci působí i v různých radách školy a fakult, jako např: ve vědeckých, oborových a dalších. V US - MBA studiu se podílejí jako vedoucí lektoři vybraných modulů.Chcete vědět více o studiu?Kontakty

Fotografie - Ing. Klára Bartošová
Ing. Klára Bartošová
Koordinátorka US-MBA studia
Fotografie - Bc. Kateřina Šichová
Bc. Kateřina Šichová
Asistentka

Máte jakýkoliv dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat a my Vám ho rádi zodpovíme.
Logo Vysoké učení technické v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta podnikatelská
Kolejní 2906/4
Brno
612 00
Česká republika
http://www.fbm.vutbr.cz
Logo University of St. Francis
University of St. Francis
Office of the President
500 Wilcox Street
Joliet, Illinois 60435
USA
tel.: 00 800 735 7500
http://www.stfrancis.eduNaši partneři