US_MBA
Výhody a atraktivita US - MBA studia - studium MBA na prestižní české univerzitě, lektory jsou špičkoví manažeři z praxe a profesoři univerzit z USA a ČR, zdokonalení v angličtině, možnost krátkodobých studijních pobytů v Chicagu, Číně a Indii, získání kontaktů s top manažery v USA i ČR, víkendové studium, plné studijní zázemí...
 
Nastartujte svůj profesní růst s prestižním programem US - MBA v Brně

Nejbližší termín zahájení 11.9.2015

Padesátihodinový kurz Business English od 13.8.2015. Přihlášky přijímáme průběžně do počtu 18 posluchačů.

Blackboard CZ posluchačů US - MBA:
Jméno:
Heslo:
 

Další prestižní manažerské studium na Fakultě podnikatelské:

MMMS-MBA Mezinárodní manažersko marketingové studium, organizované s polskou Universitou K. Adamickiego v Katowicích s možností pokračování ve studiu MBA.
Manažarské studium MMMS

Ostatní spolupráce

MBA s Univerzitou St. Francis – Joliet USA

256833_70x70 (13K)
Tvrdá práce, která stojí za to, je tou nejlepší odměnou, jakou nám život nabízí.
Úspěch pak navštěvuje jen ty, kteří vedou život plný práce.
Theodore Roosevelt
garant (120K)

Atraktivita US - MBA studia na VUT v Brně

  • studium na prestižní české univerzitě
  • dvouletý MBA program (4 semestry bez disertační práce)
  • lektory jsou špičkoví manažeři z praxe a profesoři univerzit z USA a ČR
  • zdokonalení v angličtině (6 modulů z 16 je v angličtině)
  • možnost studijních pobytů (i krátkodobých do cca 10 dnů) v Chicagu, Číně, Argentině a Indii
  • získání kontaktů s top manažery v USA i ČR
  • víkendové studium (přednášky, semináře, konzultace - 1x za měsíc)
  • plné studijní zázemí (knihovna, e-podpora, učebnice z USA, WI-FI síť, ubytování, atp.)

Absolventi našeho programu získávají diplom MBA z UNIVERSITY OF ST. FRANCIS – School of Business, USA, který je platný ve všech průmyslově vyspělých zemích na světě